Wat is huidgeleiding?

Huidgeleiding is de meting van de elektrische geleiding van de huid. Tijdens stress stijgen huidgeleiding en transpiratie en worden deze meer variabel. Huidgeleiding weerspiegelt het niveau van psychologische of fysiologische opwinding, veroorzaakt door cognitie of emoties.
Momenteel wordt er steeds vaker gebruik gemaakt van de EDA-sensor in smartwatches en fit bit apparaatjes. Hierbij kun je de handpalm over de smartwatch plaatsen waarna het apparaat kleine elektrische veranderingen in de hoeveelheid zweet op de huid detecteert.