Waarom zou je lid worden van de Biofeedback Vereniging Nederland (BVN)? Leden van de biofeedbackvereniging staan vermeld op de website van de biofeedbackvereniging met hun vestiging en specialisatie. Andere voornemens:

 • Toegang tot het besloten deel van deze website met verenigingsnieuws maar ook met wetenschappelijke artikelen en protocollen en later ook promotie-materiaal om biofeedback meer bekendheid te geven.
 • Stimuleren van intervisie, waarbij je collega’s ontmoet. Deze biofeedbackcollega’s komen uit verschillende disciplines en de contacten leveren daarom boeiende gesprekken op, die een uitdaging zijn voor je eigen professionaliteit.
 • Een nieuwsbrief met nieuws rond de vereniging, ontwikkelingen op gebied van BFB en aankondiging van congressen en vergaderingen.
 • Een fikse korting op ons eigen (niet-jaarlijkse) Congres met bijdrages van wetenschappers en experts uit binnen- en buitenland (voor meerprijs ook toegankelijk voor niet-leden) of met korting naar buitenlandse congressen, zoals met name het congres van de Europese Biofeedbackfederatie
 • Je krijgt 20% korting op de opleidingen en cursussen verzorgd door ‘Kracht door Balans'(Daniëlle Matto). Zie www.biofeedbackopleiding.nl.  
 • Jaarlijks een Algemene Ledenvergadering waarin je de koers van de BVN mede kunt bepalen én tijdens welke we ook een inhoudelijk thema aan de orde laten komen.

Iedere therapeut/coach kan lid worden van deze vereniging. Echter om ook vermeld te worden op de therapeutenlijst (en het kaartje) gelden de volgende voorwaarden:

 • je werkt met een erkend biofeedbacksysteem (MindMedia, Thought technology, HRV e.d.)
 • je hebt een basisopleiding in Bio- of neurofeedback (zie opleidingen in Nederland)
 • je bent lid van een beroepsvereniging met een klachtenregeling

Missie / Visie

 • Het bevorderen van de ontwikkeling en toepassing van bio- en neurofeedback (o.a. protocol- en richtlijnstimulering
 • Het bewaken, bevorderen en onderbouwen van het kennisniveau van bio-neurofeedback (met differentiatie van kennisniveaus)
 • Het behartigen van sociaaleconomische belangen van haar leden (contact met verzekeringen en ander maatschappelijke instellingen)
 • Het bevorderen van onderwijsactiviteiten van bio- en neurofeedbacktherapie
 • Het bevorderen van het onderlinge contact tussen bio- en neurofeedbacktherapeuten (congres, nieuwsbrief, planning voor kennis-uitwisselingsbijeenkomsten

Om lid te worden van Biofeedback Vereniging Nederland vult u onderstaande vragenlijst in en drukt op de verzendknop.
Lidmaatschapskosten bedragen € 75,- in het eerste jaar en  daarna € 95,– per jaar. Het verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni.
We kunnen alleen volledig ingevulde formulieren in behandeling nemen. U ontvangt een kopie van uw aanmelding op het door u opgegeven e-mailadres.