Wat is neurofeedback?

Neurofeedback is een behandelmethode waarbij de snelheid van informatieverwerking van de hersenen gemeten en getraind wordt. Uit onderzoek is gebleken dat bepaalde klachten bij verschillende mensen dezelfde soort van patronen laten zien wat betreft de informatieverwerking. 

Een hersenmeting is nodig om deze patronen zichtbaar te maken. Daarna kan door middel van training/ behandeling de hersenactiviteit veranderen. Hierdoor zullen klachten afnemen of verdwijnen.

Een hersenmeting, oftewel een QEEG (Quantitative Electro Encephalogram) betekent dat elektrodes op het hoofd bevestigd worden. Dit kunnen ‘losse elektrodes’ zijn maar dit kan ook door middel van een elektroden cap (een soort badmuts met electroden). Tijdens de prikkeloverdracht tussen de hersencellen komt elektrische lading vrij. Dit wordt opgevangen en omgezet in het QEEG. Daarna wordt door specifieke software de hoeveelheid van een bepaalde hersengolf gemeten. Hierbij gaat het dan om delta-, theta-, alpha-, SMR, beta1-, beta2 en eventueel gamma activiteit.

Een behandeling bestaat uit het trainen van de informatieverwerking van een bepaalde hersengolf die te veel of te weinig aanwezig is op een locatie op het hoofd. De combinatie van bepaalde hersengolf en locatie staan dan in verband met de klachten. De hersenactiviteit wordt (bijna) real time visueel en/of auditief weergegeven en daarnaast wordt er positieve/negatieve feedback toegevoegd door een grensinstelling van de therapeut.

De werking is gebaseerd op training en operante conditionering. Het principe van training zorgt ervoor dat door regelmatige herhaling verandering bereikt kan worden. De operante conditionering betekent dat het brein zichzelf onbewust traint om te veranderen. Hierdoor hoef je als client niet exact te weten hoe een en ander precies werkt. Het brein pakt dit automatisch op na de uitleg van een opdracht.

De duur van de behandeling hangt onder meer af van de aard van de klachten, hoe lang klachten al aanwezig zijn en de leeftijd van de cliënt. Een ouder brein doet er over het algemeen langer over om (gewoonten) te veranderen dan een jong brein. Door de plasticiteit van de hersenen is het in principe wel mogelijk om (vrijwel) elk brein te trainen. Training zorgt ervoor dat het behandeltraject vrij lang kan duren. De hersenen nemen geleidelijk aan de gewenste verandering over en moeten vervolgens leren om dit vast te houden. Het effect van de behandeling wordt geautomatiseerd en dus al vanzelf in het dagelijks leven toegepast.

Het effect van de neurofeedback behandeling is dat veranderingen die bereikt worden zijn te vergelijken met veranderingen die door medicatie plaatsvinden. Het verschil is dat hersenen door middel van neurofeedback de veranderingen, in principe, blijvend vasthouden. Daarnaast is de behandeling pijnloos en zijn er vrijwel geen bijwerkingen. Een beetje hoofdpijn en moeheid zou kunnen.