Over ons

De Biofeedback Vereniging Nederland oftewel BVN is een vereniging die al ruim 10 jaar werkt met enthousiaste en gedegen biofeedback behandelaars. De toenemende groei van biofeedback apparaten en behandelaars was aanleiding om een website op te richten die de belangstellenden kan informeren over inhoud en vormen van biofeedback.

De BVN onderhoudt deze website en doet zijn best om deze te actualiseren en aan te vullen waar nodig. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. De BVN staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 54752248 en heeft jaarlijks een Algemene Leden Vergadering.

Het doel van de Biofeedback Vereniging Nederland oftewel BVN is:

  1. Informatie verstrekken aan geïnteresseerden over biofeedback. Het is aan de geïnteresseerde uiteindelijk om te bepalen of deze behandelmethode een zinvolle bijdrage kan leveren aan gewenste veranderingen. Dit kunnen veranderingen zijn op het gebied van gezondheid en gedrag.
  2. Daarnaast wil de BVN een mogelijkheid creëren om elkaar te vinden. Enerzijds voor de cliënt, zodat die een biofeedback therapeut kan vinden in zijn omgeving. Daarnaast wil de BVN ook voor de behandelaars onderling een mogelijkheid creëren om elkaar te vinden, te raadplegen, te informeren.

BELANGRIJK:

  • De BVN wil bovengenoemde doelen bereiken door middel van deze website. De BVN, de informatie en de website  bieden geen garanties voor geslaagde behandelingen en veranderingen. De BVN verwacht dat met de informatie over biofeedback de cliënt beter in staat zal zijn om een passende behandelaar te vinden. De cliënt blijft echter te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.
  • De BVN kan niet garanderen dat behandelaars die op de website te vinden zijn kwalitatief voldoen. Er vindt geen controle plaats op scholing en ervaring van de behandelaar. Voor een vermelding op de website dient de behandelaar in ieder geval te (kunnen) voldoen aan de WKKGZ.

Dit is de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg waarin de overheid wil bewaken dat iedereen goede zorg krijgt. Daarom heeft de overheid wettelijk vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt. En wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de  zorg.

  • De BVN verwacht dat een behandelaar zelf verantwoordelijkheid draagt voor zijn/haar functioneren en werk. Daarnaast gaat de BVN er van uit dat de behandelaar een belangstellende van voldoende informatie kan voorzien zodat deze een voor hem/haar geschikte keuze kan maken.

 

Meer informatie over de WKKGZ is te vinden op de pagina van de Rijksoverheid.

Logo Rijksoverheid – Naar de homepage van rijksoverheid.nl

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kwaliteit-van-de-zorg/wet-kwaliteit-klachten-en-geschillen-zorg