Wat zijn biomarkers?

Er wordt gesproken over ‘biomarkers’:
Hiermee wordt bedoeld dat iedere cel-, molecule-, chemische of fysieke verandering die gemeten wordt daarmee ook gebruikt kan worden om duidelijk te maken wat gezien kan worden als een normaal of abnormaal proces dat zich in het lichaam afspeelt.

Het zijn daarmee dus biologische markers die vanuit onderzoek naar voren zijn gekomen bij mensen met dezelfde klachten, die soms kunnen voorspellen hoe ernstig een ziektebeloop zal zijn, of die laten zien of een behandeling werkt of niet.
Met een biofeedback behandeling gaat het dan om het herkennen van patronen die passen bij bepaalde klachten en die daarmee aangeven dat een behandeling met biofeedback kan zorgen voor verandering/ verbetering.