Wat is een stressprofiel?

Stress signalen van het lichaam zijn op verschillende manieren te meten. Dit kan afzonderlijk per signaal maar er kunnen ook diverse signalen tegelijk gemeten worden. Via een biofeedback stressprofiel wordt inzicht verkregen in de basisspanning van het lichaam, de reactie op stress en het vermogen om te ontspannen. Problemen ontstaan wanneer het lichaam te lang of te vaak in een gespannen staat is en ook wanneer het vermogen om te ontspannen is verminderd.

De staat van het lichaam heeft effect op een aantal lichaamsfuncties, zoals ademhaling, hartslag, spierspanning en de warmte en vochtigheid van de handen. Deze lichaamsfuncties worden tijdens het biofeedback stressprofiel gemeten.

Er wordt gemeten tijdens een rustsituatie, om een beeld te krijgen van de basisspanning en tijdens een aantal denktaken, om te bekijken of er een normale stressreactie optreedt. Tussen de denktaken zitten periodes van rust om te meten of er na de stressreactie weer ontspanning optreedt.

De onderstaande video duurt ongeveer 7,5 minuten en geeft een beeld van wat je ongeveer kunt verwachten. Er is een sessie opgenomen van anderhalf uur. In deze sessie wordt een meting gedaan, de uitslag doorgesproken en wordt er advies gegeven in de vorm van oefeningen en tips. Op basis van de klachten en de uitslag van de meting kan verdere begeleiding of training ingezet worden. Natuurlijk zal iedere therapeut of coach dit op een eigen manier vorm geven.