Via een biofeedback stressprofiel wordt inzicht verkregen in de basisspanning van het lichaam, de reactie op stress en het vermogen om te ontspannen. Problemen ontstaan wanneer het lichaam te lang of te vaak in een gespannen staat is en ook wanneer het vermogen om te ontspannen is verminderd.

De staat van het lichaam heeft effect op een aantal lichaamsfuncties, zoals ademhaling, hartslag, spierspanning en de warmte en vochtigheid van de handen. Deze lichaamsfuncties worden tijdens het biofeedback stressprofiel gemeten.

Er wordt gemeten tijdens een rustsituatie, om een beeld te krijgen van de basisspanning en tijdens een aantal denktaken, om te bekijken of er een normale stressreactie optreedt. Tussen de denktaken zitten periodes van rust om te meten of er na de stressreactie weer ontspanning optreedt.

Tijdens een sessie van anderhalf uur wordt bij u de meting gedaan, de uitslag doorgesproken en ontvangt u advies in de vorm van oefeningen en tips. Soms blijkt op basis van de uitslag van de meting dat verdere begeleiding of training nodig is. Meer informatie hierover vindt u op de pagina “vervolgtraject”.