Meer info volgt

Missie / Visie

  • Het bevorderen van de ontwikkeling en toepassing van bio- en neurofeedback (o.a. protocol- en richtlijnstimulering
  • Het bewaken, bevorderen en onderbouwen van het kennisniveau van bio-neurofeedback (met differentiatie van kennisniveaus)
  • Het behartigen van sociaaleconomische belangen van haar leden (contact met verzekeringen en ander maatschappelijke instellingen)
  • Het bevorderen van onderwijsactiviteiten van bio- en neurofeedbacktherapie
  • Het bevorderen van het onderlinge contact tussen bio- en neurofeedbacktherapeuten (congres, nieuwsbrief, planning voor kennis-uitwisselingsbijeenkomsten

Om lid te worden van Biofeedback Vereniging Nederland vult u onderstaande vragenlijst in en drukt op de verzendknop.
Lidmaatschapskosten bedragen € 75,- in het eerste jaar en  daarna € 95,– per jaar. Het verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni.
We kunnen alleen volledig ingevulde formulieren in behandeling nemen. U ontvangt een kopie van uw aanmelding op het door u opgegeven e-mailadres.