Verenigingszaken

Biofeedback en biofeedbackvereniging

Biofeedback en neurofeedback zijn technieken waarmee je aan mensen kan laten zien hoe de interactie is tussen hun emoties en lichamelijke welzijn. Het is een unieke methode die nog steeds te weinig wordt ingezet bij veel voorkomende chronische klachten als overspanning, hyperventilatie, chronische pijn, burn-out en ook bij teveel of juist te weinig spierspanning. Mensen hebben in deze gevallen veel meer invloed op hun klachten als ze denken. De invloed van ontspanning, betere gedachtes of juist spiercontrole is ter plekke aan te tonen, wat mensen helpt bij hun motivatie. Om de biofeedback en de neurofeedback beter te promoten was er altijd de Biofeedbackvereniging Nederland. Biofeedback en de Biofeedbackvereniging Nederland horen bij elkaar. Door een samenloop van omstandigheden lijdt de vereniging nu een minder actief bestaan. En dat terwijl er in Nederland honderden gebruikers zijn van BFB-apparatuur. Via deze oproep willen we jou vragen om je interesse te tonen in de vereniging en een actief lidmaatschap te overwegen. Want dat is de enige manier om de BVN, en daarmee de erkenning van biofeedback , nieuw leven in te blazen. En naast leden zijn we momenteel ook op zoek naar actieve deelnemers aan het bestuur.

Het bestuur bestaat momenteel uit:

  • Voorzitter: Fanny Stempher
  • Secretaris: Tanya Pit
  • Penningmeester: Marinka Stolk *** vacature ***
  • Algemeen bestuurslid: Ivonne van Dijk 

Om contact op te nemen met het bestuur van de Biofeedback Vereniging Nederland, kunt u gebruik maken van het contactformulier

De volgende Algemene ledenvergadering vindt hopelijk weer ‘live’ plaats in het voorjaar van 2021 op een nog nader te bepalen locatie centraal in het land! Hierbij zijn we vooral afhankelijk van het verloop van het Covid 19 -virus. Mogelijk zal de vergadering weer worden verplaatst naar het najaar of worden we gedwongen tot een online-variant. Tijdens deze vergadering is er natuurlijk ook weer een vakinhoudelijk programma!

Nadere informatie en programma volgen begin 2021…

Laat het weten als je een bijdrage wilt leveren of een leuke idee hebt voor het programma!

Dat kan via: BiofeedbackVN@gmail.com

of via: Fanny Stempher

Voor de volledigheid hebben we hier ook nog de:

 

Wat kan de Biofeedback Vereniging Nederland betekenen?

De vereniging had altijd tot doel de contacten tussen de biofeedbacktherapeuten te promoten, biofeedbacktherapie in Nederland een grotere bekendheid te geven en het niveau en de kennis van de beoefenaars van biofeedback te vergroten. De biofeedbackvereniging moet er zijn voor mensen die bio- (en neuro-) feedbackapplicaties op verschillende niveaus en binnen verschillende disciplines toepassen. Dat kunnen (para)medici en andere professionals zijn, maar ook trainers en coaching-practitioners. De biofeedbacktherapeuten werken in een zelfstandige praktijk, binnen de afdeling medische psychologie van een ziekenhuis, een psychologenpraktijk, een fysiotherapie/oefentherapie praktijk of in een revalidatiecentrum.

Hier vind je de notulen van onderstaande ledenvergadering:

Algemene Ledenvergadering Biofeedback Vereniging Nederland 18 november 2017