Als jij een therapeut of coach bent die met bio- of neurofeedback werkt of wilt gaan werken is het voordelig om lid te worden van deze vereniging.

Leden van de biofeedbackvereniging staan vermeld op de website en het kaartje van de biofeedbackvereniging met hun vestiging en specialisatie. Daardoor zul je zeker beter gevonden gaan worden. Andere voordelen:

 • Toegang tot het besloten deel van deze website met verenigingsnieuws maar ook met wetenschappelijke artikelen en protocollen.
 • Mogelijkheden voor intervisie, waarbij je samen collega’s verdieping in je werk kunt brengen. Deze biofeedbackcollega’s komen uit verschillende disciplines en de contacten leveren daarom boeiende gesprekken op, die een uitdaging zijn voor je eigen professionaliteit.
 • Een nieuwsbrief met nieuws rond de vereniging, ontwikkelingen op gebied van BFB en aankondiging van congressen en vergaderingen.
 • De mogelijkheid om, met 20% korting, interessante opleidingen en cursussen te volgen bij ‘Kracht door Balans'(Daniëlle Matto). Zie www.biofeedbackopleiding.nl.  
 • Jaarlijks een Algemene Ledenvergadering waarin je de koers van de BVN mede kunt bepalen én tijdens welke we ook een inhoudelijk thema aan de orde laten komen.
 • Je kunt gebruik maken van Beweging.tv; een website waarmee je ontspannings- en bewegingsoefeningen kunt meegeven aan je klanten en ook vragenlijsten kunt afnemen. Je kunt op deze site ook eigen vragenlijsten en oefeningen plaatsen. Meer info: jip@beweging.tv

Biofeedback (en dus ook neurofeedback) is een behandelmethode die door verschillende disciplines gebruikt wordt. Iedere therapeut/coach/psycholoog is welkom als lid van deze vereniging. Voor een vermelding op de website vragen wij wel dat je voldoet aan een aantal voorwaarden.

 • je werkt met een erkend biofeedbacksysteem met meerdere parameters (MindMedia, Biograph of vergelijkbaar e.d.),
 • je hebt een opleiding op minimaal HBO niveau afgerond,
 • een basisopleiding in bio- of neurofeedback (zie opleidingen in Nederland)
 • je bent lid van een erkende beroepsvereniging met een klachtenregeling

 

Missie / Visie van de BVN Is:

 • Het bevorderen van de ontwikkeling en toepassing van bio- en neurofeedback (o.a. protocol- en richtlijnstimulering
 • Het bewaken, bevorderen en onderbouwen van het kennisniveau van bio-neurofeedback (met differentiatie van kennisniveaus)
 • Het behartigen van sociaaleconomische belangen van haar leden (contact met verzekeringen en ander maatschappelijke instellingen)
 • Het bevorderen van onderwijsactiviteiten van bio- en neurofeedbacktherapie
 • Het bevorderen van het onderlinge contact tussen bio- en neurofeedbacktherapeuten (congres, nieuwsbrief, planning voor kennis-uitwisselingsbijeenkomsten

Om lid te worden van Biofeedback Vereniging Nederland vult u onderstaande vragenlijst in en drukt op de verzendknop.
Lidmaatschapskosten bedragen € 95,– per jaar. Het verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni.

We kunnen alleen volledig ingevulde formulieren in behandeling nemen. U ontvangt een kopie van uw aanmelding op het door u opgegeven e-mailadres en vragen over uw apparatuur en opleiding.