Als jij een therapeut of coach bent die met bio- of neurofeedback werkt of wilt gaan werken is het voordelig om lid te worden van deze vereniging.

Leden van de biofeedbackvereniging staan vermeld op de website en het kaartje van de biofeedbackvereniging met hun vestiging en specialisatie. Daardoor zul je zeker beter gevonden gaan worden. Andere voordelen:

 • Toegang tot het besloten deel van deze website met verenigingsnieuws maar ook met wetenschappelijke artikelen en protocollen en later ook promotie-materiaal om biofeedback meer bekendheid te geven.
 • Stimuleren van intervisie, waarbij je collega’s ontmoet. Deze biofeedbackcollega’s komen uit verschillende disciplines en de contacten leveren daarom boeiende gesprekken op, die een uitdaging zijn voor je eigen professionaliteit.
 • Een nieuwsbrief met nieuws rond de vereniging, ontwikkelingen op gebied van BFB en aankondiging van congressen en vergaderingen.
 • Een fikse korting op ons eigen (twee-jaarlijkse) Congres met bijdrages van wetenschappers en experts uit binnen- en buitenland (voor meerprijs ook toegankelijk voor niet-leden) of met korting naar buitenlandse congressen, zoals met name het congres van de Europese Biofeedbackfederatie
 • Je krijgt 20% korting op de opleidingen en cursussen verzorgd door ‘Kracht door Balans'(Daniëlle Matto). Zie www.biofeedbackopleiding.nl.  
 • Jaarlijks een Algemene Ledenvergadering waarin je de koers van de BVN mede kunt bepalen én tijdens welke we ook een inhoudelijk thema aan de orde laten komen.
 • Je kunt gebruik maken van Beweging.tv; een website waarmee je ontspannings- en bewegingsoefeningen kunt meegeven aan je klanten en ook vragenlijsten kunt afnemen. Je kunt op deze site ook eigen vragenlijsten en oefeningen plaatsen. Meer info: jip@beweging.tv

Iedere therapeut/coach kan lid worden van deze vereniging. Echter om ook vermeld te worden op de therapeutenlijst (en het kaartje) gelden de volgende voorwaarden:

 • je werkt met een erkend biofeedbacksysteem met meerdere parameters (MindMedia, Biograph of vergelijkbaar e.d.)
 • je hebt een basisopleiding in Bio- of neurofeedback (zie opleidingen in Nederland)
 • je bent lid van een erkende beroepsvereniging met een klachtenregeling

Missie / Visie van de BVN Is:

 • Het bevorderen van de ontwikkeling en toepassing van bio- en neurofeedback (o.a. protocol- en richtlijnstimulering
 • Het bewaken, bevorderen en onderbouwen van het kennisniveau van bio-neurofeedback (met differentiatie van kennisniveaus)
 • Het behartigen van sociaaleconomische belangen van haar leden (contact met verzekeringen en ander maatschappelijke instellingen)
 • Het bevorderen van onderwijsactiviteiten van bio- en neurofeedbacktherapie
 • Het bevorderen van het onderlinge contact tussen bio- en neurofeedbacktherapeuten (congres, nieuwsbrief, planning voor kennis-uitwisselingsbijeenkomsten

Om lid te worden van Biofeedback Vereniging Nederland vult u onderstaande vragenlijst in en drukt op de verzendknop.
Lidmaatschapskosten bedragen € 75,- in het eerste jaar en  daarna € 95,– per jaar. Het verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni.

We kunnen alleen volledig ingevulde formulieren in behandeling nemen. U ontvangt een kopie van uw aanmelding op het door u opgegeven e-mailadres en vragen over uw apparatuur en opleiding.