Waarom zou je lid worden van de Biofeedback Vereniging Nederland (BVN)? Natuurlijk omdat biofeedback een multi-inzetbare en ook wetenschappelijk onderbouwde behandelmethode is. Natuurlijk ook omdat je biofeedback niet alleen graag wilt toepassen in de praktijk, maar je ook wilt horen bij de vereniging die zich hier in Nederland hard voor wil maken!

Leden van de biofeedbackvereniging kunnen daarnaast worden vermeld op de website van de biofeedbackvereniging met hun vestiging en specialisatie. Hierdoor ben je makkelijker vindbaar voor potentiele cliënten.

Andere voordelen:

 • Je krijgt toegang tot het besloten deel van deze website met verenigingsnieuws, maar ook met wetenschappelijke artikelen en protocollen (waarbij we ook -nog te ontwikkelen- promotiemateriaal om biofeedback meer bekendheid te geven beschikbaar zullen stellen).
 • Mogelijkheid tot intervisie met collega’s. Deze biofeedbackcollega’s komen uit verschillende disciplines en de contacten leveren daarom boeiende gesprekken en nieuwe inzichten op, welke weer een uitdaging kunnen zijn voor je eigen professionele ontwikkeling.
 • Je ontvangt een paar keer per jaar een nieuwsbrief met nieuws rond de vereniging, ontwikkelingen op gebied van de biofeedback en aankondigingen over congressen en bijeenkomsten.
 • Ook krijg je een fikse korting op ons eigen (niet-jaarlijkse) Congres met bijdrages van wetenschappers en experts uit binnen- en buitenland (voor meerprijs ook toegankelijk voor niet-leden) of met korting naar buitenlandse congressen, zoals met name het congres van de Europese Biofeedbackfederatie
 • Je krijgt 20% korting op de opleidingen en cursussen verzorgd door ‘Kracht door Balans'(Daniëlle Matto). Zie www.biofeedbackopleiding.nl.  
 • Je aanwezigheid bij de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering wordt enorm op prijs gesteld, zodat je de koers van de BVN mede kunt bepalen. En tijdens de AVL komt ook altijd een inhoudelijk thema aan de orde!

Missie & Visie van Biofeedbackvereniging Nederland (BVN)

 • Bevorderen van de ontwikkeling en toepassing van bio- en neurofeedback (o.a. gebruik protocollen en richtlijnen).
 • Bewaken, bevorderen en onderbouwen van het kennisniveau van bio-neurofeedback (met differentiatie van kennisniveaus).
 • Behartigen van sociaaleconomische belangen van haar leden (contact met verzekeringen en ander maatschappelijke instellingen).
 • Bevorderen van onderwijsactiviteiten op het gebied van bio- en neurofeedbacktherapie.
 • Stimuleren en faciliteren van het onderlinge contact tussen bio- en neurofeedbacktherapeuten (d.m.v. nieuwsbrief, kennis- & uitwisselingsbijeenkomsten, congressen).

Iedere therapeut/coach kan lid worden van biofeedbackvereniging Nederland.

Echter om ook vermeld te worden op de therapeutenlijst (en het kaartje) gelden de volgende voorwaarden:

 • je werkt met een erkend biofeedbacksysteem (MindMedia, Thought technology, HRV e.d.)
 • je hebt een basisopleiding in bio- of neurofeedback genoten (zie opleidingen in Nederland)
 • je bent lid van een beroepsvereniging met een klachtenregeling

Om lid te worden van Biofeedback Vereniging Nederland hoef je alleen maar de vragenlijst volledig in te vullen en op de verzendknop te drukken.
Lidmaatschapskosten (inclusief vermelding op de website) bedragen € 75,- in het eerste jaar en  daarna € 95,– per jaar. Zonder deze therapeutenvermelding zijn de lidmaatschapskosten €45,- per jaar. Het verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni.
We kunnen alleen volledig ingevulde formulieren in behandeling nemen. Je ontvangt een kopie van je aanmelding op het opgegeven e-mailadres.