Over ons

De BVN is een vereniging die al ruim 10 jaar werkt met enthousiaste en gedegen biofeedback behandelaars. De toenemende groei van biofeedback apparaten en behandelaars was aanleiding om een website op te richten die de belangstellende kan informeren over inhoudt en vormen van biofeedback.

De BVN onderhoudt deze website en doet zijn best om deze te actualiseren en aan te vullen waar nodig. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. De BVN staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer…………… en heeft jaarlijks een Algemene Leden Vergadering.

Het doel van de Biofeedback Vereniging Nederland oftewel BVN is:

  1. informatie verstrekken aan geïnteresseerden over biofeedback. Het is aan de geïnteresseerde uiteindelijk om te bepalen of deze behandelmethode een zinvolle bijdrage kan leveren aan gewenste veranderingen. Dit kunnen veranderingen zijn op het gebied van gezondheid en gedrag.
  2. Daarnaast wil de BVN een mogelijkheid creëren om elkaar te vinden. Enerzijds voor de cliënt, zodat die een biofeedback therapeut kan vinden in zijn omgeving. Daarnaast wil de BVN ook voor de behandelaars onderling een mogelijkheid creëren om elkaar te vinden, te raadplegen, te informeren.

De website van de BVN is het middel dat hiervoor gebruikt wordt. De website biedt geen garanties voor geslaagde behandelingen en veranderingen. De BVN verwacht dat met de informatie over biofeedback de cliënt beter in staat zal zijn om een passende behandelaar te vinden. De cliënt blijft echter te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.

De BVN kan niet garanderen dat behandelaars die op de website te vinden zijn kwalitatief voldoen. Er vindt geen controle plaats op scholing en ervaring van de behandelaar. Voor een vermelding op de website dient de behandelaar in ieder geval te (kunnen) voldoen aan de WKKGZ.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kwaliteit-van-de-zorg/vraag-en-antwoord/voorschriften-zorgaanbieders-wet-kwaliteit-klachten-en-geschillen-zorg)

(De BVN verwacht dat een behandelaar zelf verantwoordelijkheid draagt voor zijn/haar functioneren en werk. Daarnaast gaat de BVN er van uit dat de behandelaar een belangstellende van voldoende informatie kan voorzien zodat deze een voor hem/haar geschikte keuze kan maken.

 

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen/ informatie liggen bij de BVN. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder de schriftelijke toestemming van de BVN, behoudens en slechts voor zover ander bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke informatie/materialen anders aangegeven is.