• Het bevorderen van de ontwikkeling en toepassing van bio- en neurofeedback (o.a. protocol- en richtlijnstimulering
  • Het bewaken, bevorderen en onderbouwen van het kennisniveau van bio-neurofeedback (met differentiatie van kennisniveaus)
  • Het behartigen van sociaaleconomische belangen van haar leden (contact met verzekeringen en ander maatschappelijke instellingen)
  • Het bevorderen van onderwijsactiviteiten van bio- en neurofeedbacktherapie
  • Het bevorderen van het onderlinge contact tussen bio- en neurofeedbacktherapeuten (congres, nieuwsbrief, planning voor kennis-uitwisselingsbijeenkomsten