Hier vind je de notulen van onderstaande ledenvergadering:

 

Algemene Ledenvergadering Biofeedback Vereniging Nederland 18 november 2017

Het programma voor de Algemene ledenvergadering voor 18 november ziet er als volgt uit:

$11.      10.30 – 11.00 Ontvangst aan Nieuwe Keizersgracht 58

$12.      11.00 – 13.00 Bezoek aan Hermitage Museum met tentoonstelling ‘Hollandse meesters uit de hermitage

$13.      13.00 – 15.00 Vergadering over de toekomst van de BVN (met broodjes)

$14.      15.00 – 17.00 Biofeedback in de praktijk: Wie wil/kan er een Casus inbrengen? (naast de andere onderdelen)

De stukken voor de vergadering kun je hieronder downloden:

Voor de volledigheid hebben we hier ook nog de:

Het huidige, onvolledige, bestuur gaat 3 voorstellen in stemming brengen:

1] We gaan door als BVN op een iets lager ambitieniveau. Voor deze oplossing is toch aanvulling nodig op het bestuur. We willen de website vernieuwen, actief leden gaan werven en een interessant congres gaan organiseren (ook voor werving). Eind 2018 moet er dan een vereniging zijn van minstens 60 leden. Via Nieuwsbrieven houden we de leden op de hoogte van ontwikkelingen en promoten we regionale intervisies. Tot eind 2018 hoeft er geen contributie geheven worden, alhoewel we nieuwe leden wél om een bijdrage willen vragen. Er is nu nog ruim € 14.000 in kas, zodat dit voor maximaal één jaar een optie is.

2] We blijven voorlopig alleen nog in naam bestaan, vernieuwen de website, waar afgestudeerde BFB-cursisten op vernoemd zullen worden en wachten jaarlijks af of er wél animo is voor een actieve vereniging. Er gaat niet actief geworven worden. Ook in deze situate zal er geen contributie worden geheven.

3] We starten een opheffingsprocedure

Meer over dit alles in de bijlages.

Meld je aan voor de vergadering! Dat kan via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Jip Driehuizen, voorzitter
Marinka Stolk, penningmeester
Ivonne van Dijk

 

 

 

Hier vindt U blogs die zijn geschreven door leden van de Biofeedback-vereniging. Ze gaan over de opmerkelijke resultaten en inzichten die je met biofeedback kunt verkrijgen, over (de noodzaak van) spanning en ontspanning en over de medische en filosofische implicaties van het werken op het grensvlak van de 'psyche' en de 'soma'.

 

 

carrie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mollie
Heeft u een vraag of een aanbod voor onze leden, bijvoorbeeld: Wilt u biofeedbackapparatuur kopen of verkopen? Deze pagina kan u daarbij helpen.

Plaatsing is kosteloos en uitsluitend bedoeld voor niet-commerciële doeleinden.   De vereniging bemiddelt niet en is niet aansprakelijk voor de inhoud van de vraag en/of aanbod, noch voor de spullen die geboden worden.

Het bestuur beoordeelt of uw vraag/aanbod in de rubriek geplaatst wordt.

Heeft u een vraag of aanbod, dan kunt u dit aan ons kenbaar maken middels het contactformulier.


Vraag/Aanbod:

Vraag: Wie weet waar een EMG apparaat merk MYO Pace te koop is?

               Trui Hanssens
               Tel.: 0115-688005
               E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


 

Myofeedback is het meten van spierspanning. Een verhoogde spierspanning leidt vaak tot klachten. Door de spierspanning te meten en zichtbaar te maken op een computerscherm of door middel van lampjes of een geluidssignaal op de apparatuur, wordt inzicht gegeven wanneer de spier gespannen of ontspannen is. Het effect van geconcentreerd nadenken, de hoofdhouding, de stand van de schouders, de zithouding, etc. is direct zichtbaar. Het uiteindelijk doel is dat de cliënt zijn eigen lichaamssignalen leert herkennen en bewust controleren. In eerste instantie met behulp van de myofeedback apparatuur, later ook zonder apparatuur. Vaak is al na één sessie een leereffect merkbaar. Het aantal sessies is afhankelijk van de klacht en kan variëren.

Bij welke aandoeningen kan myofeedback ingezet worden?

Hoofdpijn
Temporo-mandibulaire dysfuncties (kaakproblematiek)
Chronische pijn
KANS/RSI
Werkplekaanpassingen
Verhoogde spierspanning in het algemeen

  Hoe zit het met vergoeding van biofeedback/neurofeedback? 

Biofeedback of neurofeedback wordt normaalgesproken niet vergoed. Tenzij de behandeling wordt uitgevoerd als onderdeel van fysiotherapeutische of psychologische zorg, waarbij de psycholoog een geregistreerd (GZ) psycholoog of eerstelijnspsycholoog is. Wanneer u een neurofeedback of biofeedback behandeling wilt ondergaan, vraag dan goed na of de therapeut voldoet aan de kwalificaties, die uw verzekering vraagt

Neurofeedback iis een specifieke toepassing van biofeedback, waarbij de hersenen getraind worden. Bij bepaalde klachten, zoals aandachts- en concentratiestoornissen, depressie en angst zijn de hersenen uit balans. De hersengolven zijn niet goed verdeeld over de verschillende hersengebieden, wat leidt tot de klachten. Een behandeling begint meestal met een scan van de hersengolven (het EEG) waarbij gekeken wordt in hoeverre de hersengolven een afwijkend patroon vertonen. Tijdens de behandeling wordt op die plaats één of meerdere electrodes bevestigd. De electrodes sturen informatie over de hersengolven naar een computer, welke een "beloning" geeft als de hersenen de juiste hersengolven produceren. Deze beloning kan een toon zijn of een beeld op het computerscherm. Er wordt ook veel gewerkt met computerspellen en korte films, die reageren op de hersengolven. Een behandeling duurt 20 tot 60 sessies.

Bij welke aandoeningen zijn deze methodes effectief?

Onderstaand het overzicht van de meest effectieve toepassingen met daarachter de behandelvorm. Myofeedback = behandeling via het meten van spierspanning Biofeedback = behandeling via het meten van psychofysiologische maten, zoals temperatuur, hartslag, ademhaling Neurofeedback = behandeling via het meten van hersengolven
Effectief en beter dan enig andere behandelvorm

 1. Urine incontinentie bij vrouwen (via myofeedback)
  Effectief (aangetoond in meerdere goed opgezette onderzoeken)
 2. Angst (via biofeedback of neurofeedback)
 3. ADD/ADHD (via neurofeedback)
 4. Spanningshoofdpijn en migraine bij volwassenen (via biofeedback)
 5. Hoge bloeddruk (via biofeedback)
 6. Temporo Mandibulaire klachten = spanning in het kaakgewricht (via myofeedback)
 7. Urine incontinentie bij mannen (via myofeedback)

Mogelijk effectief (aangetoond in meerdere studies):

 1. Alcoholisme en verslaving (via neurofeedback)
 2. Arthritis (via biofeedback)
 3. Chronische pijn (via biofeedback)
 4. Epilepsie (via neurofeedback)
 5. Obstipatie (via myofeedback)
 6. Hoofdpijn en migraine bij kinderen (via biofeedback)
 7. Slaapstoornissen (via neurofeedback)
 8. Lichte vormen van traumatisch hersenletsel (via neurofeedback)
 9. Vulvar Vestibulitis = vaginale pijnklachten (via myofeedback)

Hoe zit het met vergoeding van biofeedback/neurofeedback? 

Biofeedback of neurofeedback wordt normaalgesproken niet vergoed. Tenzij de behandeling wordt uitgevoerd als onderdeel van fysiotherapeutische of psychologische zorg, waarbij de psycholoog een geregistreerd (GZ) psycholoog of eerstelijnspsycholoog is. Wanneer u een neurofeedback of biofeedback behandeling wilt ondergaan, vraag dan goed na of de therapeut voldoet aan de kwalificaties, die uw verzekering vraagt.

Middels een sensor aan vinger of oor, die is verbonden met de computer, wordt de hartslag geregistreerd en het hartritmepatroon zichtbaar gemaakt.

Het hart klopt niet helemaal regelmatig: er zitten verschillen in de afstanden tussen de hartslagen. Een gezond hart klopt heel gevarieerd en is goed in staat zich aan te passen aan verschillende omstandigheden. Het verschil in deze hartfrequentie wordt hartritmevariatie (HRV)
en zegt iets over de mate van gezondheid.

Naast de mate van variatie wordt ook gekeken naar de manier waarop de hartfrequentie verandert. Tijdens stress vertoont het hartritme een grillig patroon, het hart reageert op een chaotische manier op interne en externe factoren. Tijdens balans is er een mooi golvend patroon. Dit laatste wordt hartcoherentie genoemd en is een mate voor interne balans tussen lichaam en geest.

Hartcoherentietraining is erop gericht de balans in het autonome zenuwstelsel te herstellen. Hoewel hartcoherentie de mate van stress vermindert, is het niet precies hetzelfde als ontspanning. Tijdens de fase van coherentie is er vaak sprake van een rustige, heldere, observerende waarneming. Op het computerscherm wordt getoond hoe het ritme van het hart van moment tot moment verandert en wat de invloed van ademhaling, stressoren en emoties is op de variabilitei